De juiste adressering

Een factuur maken staat of valt met een goede adressering. Zorg ervoor dat jouw eigen adres en bedrijfsnaam goed op de factuur. Zorg er ook voor dat de naam adres woonplaats gegevens van de debiteur op de factuur correct zijn.

Een duidelijke nummering
Zorg voor een duidelijk en overzichtelijk nummering systeem. De factuur krijgt een eigen volgnummer waarmee jij kan zien hoeveel facturen je hebt uitgestuurd, maar ook krijgt iedere debiteur een eigen nummer. Vraag aan de debiteur om de beide nummers duidelijk te vermelden bij de betaling van de factuur. Zorg ervoor dat zowel het factuurnummer als het debiteurnummer niet al te lang is.

Vermeld geleverde diensten of goederen
Vermeld op de factuur duidelijk welke goederen of diensten je hebt geleverd en wat het tarief per geleverde eenheid is. Een eenheid is doorgaans per stuk of per uur. Gaat het om meerdere leveringen; schrijf dan de datum van de levering erbij.
BTW en betalingsvoorwaarden

Vergeet niet om op de factuur de BTW uit te splitsen. Dat kan het hoge percentage zijn of het lage BTW percentage. Controleer goed welk percentage bij welk product hoort. De betalingsvoorwaarden schrijf je onderaan de factuur. Denk daarbij aan een betalingstermijn van 2 weken na ontvangst van de factuur.

Betalingsgegevens
De betalingsgegevens zijn van het grootste belang. Plaats het juiste bankrekeningnummer op de factuur, en zorg er bovendien voor dat er een juiste naam bij het bankrekeningnummer staat. Een IBAN nummer is voor binnenlandse betalingen. Een BIC nummer is voor buitenlandse betalingen.